Spolupráce s P. Študentem

Protože se po českém internetu šíří několik nepravdivých, lživých a v konečném důsledku i zavádějících, tedy Společnost moravských okresních drah, spol. s r. o. poškozujících tvrzení, k nimž nemáme možnost se vyjádřit, dovolujeme si uvést následující prohlášení:

  1. Společnost moravských okresních drah, spol. s r.o. ( dále jen Společnost) spolupracovala s panem Petrem Študentem  od června roku 2013 na projektu Muzea vlakové pošty, kdy jeho aktivitám poskytla zázemí pro expozici a také zařazení Historického poštovního vozu do parních i motorových vlaků Českých drah, a s. i soukromých dopravců. Tyto aktivity byly ze strany Společnosti vnímány jako nezisková aktivita podporující vědomí laické veřejnosti o historii drážní poštovní přepravy.
  2. Společnost také umožnila Petru Študentovi, aby bezplatně užíval doménové jméno www.vlakova-posta.cz, které je v dispozici Společnosti. Prostřednictvím přesměrování DNS záznamů doménového jména umožnila, aby na doméně www.vlakova-posta.cz pan Petr Študent provozoval svou webovou aplikaci.
  3. Dne 2. července tohoto roku pan Petr Študent využil dočasné technické nezpůsobilosti Historického poštovního vozu a jednostranným - právně zcela nerelevantním způsobem - vypověděl spolupráci se Společností, čímž způsobil značné problémy. Nicméně Společnost tímto veřejně deklaruje, že vůči panu Petru Študentovi neuplatňuje žádnou pohledávku za nárokem z odstoupení od smlouvy.

v Břeclavi, dne 8. července 2014

Stromořadní
(u terminálu IDS)
690 02 Břeclav
(+420) 607 732 721 vlakova-posta@email.cz