Vozový park

  • Vlaková pošta převážnou část svého výkonu realizovala ve speciálních vozech vlakové pošty, u poštovních kurzů, kde byla předpokládána nižší zátěž, poštovní zaměstnanci jezdili ve sdružených vozech (služební vůz dráhy s poštovním oddílem). Nákladní předměty byly loženy v krytých nákladních vozech řazených do zvláštních poštovních rychlíků.
  • Spěšniny přepravoval personál Československých státních drah, posléze ČD, a.s. ve služebních vozech drah. Nákladní předměty byly loženy v krytých nákladních vozech,k které byly žazeny do Nex.

Stromořadní
(u terminálu IDS)
690 02 Břeclav
(+420) 607 732 721 vlakova-posta@email.cz